Tranzicija

Tranzicija je interval između jednog političkog režima i onoga koji slijedi iza njega.”

(Schmitter & O’Donnell)

 

Da li će sloboda umeti da peva

kao što su sužnji pevali o njoj?

Proces tranzicije je prelaz iz netržišnog oblika u tržišni oblik privređivanja. 

Tranzicija se može definisati i obuhvatnije preko ključnih elemenata ovog procesa. To su: privatizacija državnih/društenih preduzeća; restrukturiranje velikih javnih preduzeća; zasnivanje tržišta preduzeća; restrukturiranje velikih javnih preduzeća; zasnivanje društenih ustanova; usluga i faktora proizvodnje; osiguranja.(iz studije: TRANZICIJA - SADRŽINSKO ODREĐENJE, Mr Todor Spariosu)

TRANZICIJA - vrijeme i prostor najvećih prevara moderne civilizacije - ili težak period prije ozdravljenja?

Na jednoj hrpi imate gomilu stvari. Ne zna se čije su, ni koliko vrijede, ali treba ih pravedno podjeliti.

Ima li rješenja?... Koliko se dijeli i gdje? Ko dijeli?

Kako podjeliti stotine i hiljade milijardi (dolara, eura ...)   

 Vaučerska privatizacija - Prodaja akcija -Akcionarstvo zaposlenih 

Tranzicija privatizacija ili otimačina -modeli    Zid je pao evo para...

Da li je privatno uvijek bolje

Odnos vlasnika i menadžera

Kad je socijalizam efikasniji

 

Za kapitalističku firmu stečaj  pogađa vlasnika i dio zaposlenih ali je, sa stanovišta sredstava, stečaj pozitivan, jer omogućava da se sredstva pregrupišu za profitabilan proizvodni program...

Problem stečaja 

...najviše se isplati prmiti socijalnu pomoć: Bolje je ne raditi ništa i čekati da država nekome uzme 90 odsto zarade i da je vama...

Problem isplativosti 

Normalo je da ste razočarani?!

Razočaranje i mala očekivanja koje demokratija stvara čine osnovu demokratske stabilnosti.

Demokratija ne znači da će svi problemi biti riješeni, već samo to da je moguće smijeniti vladu koja nema narodno poverenje; suština demokratskog ponašanja je ovo drugo, zato što je nemoguće da se demokratijom postigne ono prvo. Razočaranje i mala očekivanja koje demokratija stvara čine osnovu demokratske stabilnosti. 

Tranzicija se okončava kada narod shvati da demokratija predstavlja rješenje problema tiranije i ništa više od toga.

(Huntington)

 

Jedini proces uporediv sa tranzicijom je rat.

Rat se obično definiše kao nastavak politike drugim sredstvima... Politika se pak najčešće poredi sa najstarijim zanatom na svijetu...   Ratovi kao pljačkaški pohodi

Shodno tome ratnu vještinu možemo tretirti i kao vještinu otimanja i prevara, odnosno vještinu odbrane od otimanja i prevara.

 

 

 

2006.-2009.

Copyright mojTim