Ova elekronska publikacija je zaštićena kao autorako djelo katalogizacijom u NUBRS, kao:

Korona u svijetu prevara i neznanja

Umjesto impresuma, copyrigt licence i zahvale:

Stranica je namjenjna svima koji su ugroženi od pandemije korona virusa kovid19, sa namjerom da im (nama) olakša tešku situaciju.
Nadam se da je dovoljno zanimljiva da je pročitate.
Da ćete nešto da naučite.
Da ćete nečemu da se nasmijete.
A kao dio sajta Prevare da će vas odbraniti od nekih koji žele da vas prevare koristeći pandemiju.


Pravo korištenja materijala imaju svi koji to žele uz obavezu navođenja autora, uređivača i tima koji je realizovao ovu stranicu (autor Miroslav Mihaljišin; Izavačka kuća Vaso Pelagić, mojTim, BanjaLuka) kad ga koriste u štampanoj formi.

Ako koristite digitalne medije dovoljno je da nevedete izvornu web adresu sa koje je preuzeta: http://prevare.info/corona/corona.php


Zahvalnost
Grupa mojTim je neformalna grupa prijatelja iz Banjaluke koja se povremeno okuplja na različitim projektima.
Autor se zahvaljuje Miladinu Beriću za pomoć pri katoligizaciji publikacije. Bera je stalna izdavačka podrška grupi mojTim. Ovaj put uz zahvalnost ponoviću njegov poklič “Sa maskom u biblioteku".
Ostatak ekipe mojTim mi je u slučaju publikcije Korona u svijetu prevara i neznanja bio značajna moralna podrška.
Za pomoć pri lektorisanju i prevodu dijela engleske verzije koja je “normalno” prevedena, zahvaljujem Jovanki Stojić, profesorici engleskog jezika.
Banja Luka 12.4.2020.
Pozdrav od autora, uz želje za dobro zdravlje.