Nazad na ostale klasike sitnih prevara  

Trio zvan Nismo duo                 

Na start portala prevare

  

 

 

 

 

 

 

 

Ovo već spada u neke forme organizovanog kriminala. 

Prema Zakonu o suzbijanju organizovanog kriminala, organizovani kriminal predstavlja vršenje krivičnih djela od strane organizovane kriminalne grupe, odnosno druge organizovane grupe ili njenih pripadnika za koje je predviđena kazna zatvora od četri godine ili teža kazna.
Pod organizovanom kriminalnom grupom podrazumjeva se grupa od tri i više lica koja postoji određeno vrijeme i djeluje sporazumno u cilju vršenja jednog ili više krivičnih djela za koje je predviđena kazna zatvora od četri godine ili teža kazna, radi sticanja, posredno ili neposredno, finansijske ili druge materijalne koristi.

Za ovu prevaru potrebno je troje priučenih glumaca bez posla.

U prvom naletu u Vašu firmu ulaze muškarac i žena. Predstavljali su se kao preduzetnici, bračni par koji je nedavno započeo biznis. I kojima se desio peh, stala im je mašina.

Vama se ne čini sumnjivo, kako oni znaju za Vas, a Vi ne znate za njih. Pa oni su novi u poslu. I tek što su počeli moraju da zaustave proizvodnju.

Spremni su da za taj rezervni dio plate i tri puta više nego što košta. Pa i više. Ne pitaju za cijenu!

Vi ste zainteresovani, a ko ne bi bio, ali rezervni dio nemate. Oni nezadovoljni odlazili, ali Vam ostaviljaju vizit karte i kontakt telefone. Za svaki slučaj.

U međuvremenu, u firmu je kao slučajno naišao trgovački putnik, koji prodaje zastupa i firmu čiji su dio maloprije tražili novopečeni poduzetnci. 

Tu su moguće različite varijacije, ali ako biste i pokušali da odmah kontaktirate malopređašnje poznanike na telefon javljala sekretarica, koja bi objasnila da je direktor na putu.

Normalno željni brze i lake zarade, Vi biste kupili skup dio. Morali ste odmah da akontirate novac.

Naknadno ste utvrdili da ne postoji ni firma, a vjerovatno ni adresa nije prava. Telefoni su bili mobilni, pa ste vjerovatno i poziv skupo platili.

 

 Ali ostao Vam je rezervni dio. Kao podsjetnik da nema lake zarade.