Prevare mobilnim telefonom 

 

 

 

 

  

Telefon je postao neophodan(?) za život savremenog čovjeka. Dok je klasičnom telefonu bilo potrebno gotovo stoljeće da postane dio svakodnevnog života, mobilni telefon je u toku samo dvadeset godina postao dodak bez koga s ne može. Znate onu: Gdje me nađe?

Osnov telefonske prevare je osmišljen mnogo prije pojave mobilnih telefona i vezan je  za zakup komercijalnih brojeva sa skupim tarifama.

U vrijeme klasičnih telefona, telefonske prevare su bile najčešće vezane za različite kvizove i nagradne igre. Pri tom su vješti konferensijei zagovarali naivne igrače dok su telefoni otkucavali skupe impulse. Vrijednost nagrade je bila daleko ispod vrijednosti impulsa. Ukoliko postoji upozorenje o cijeni impulsa sve je gotovo legalno.

 

Mobilni telefoni su donijeli mnoštvo tehnoloških inovacija koje su prevarantima omogućile da prošire dijapazon prevare. Tehnologija prevare uključuje globalizaciju - jednostavnu dostupnost iz najudaljenijih i najegzotičnijih i samo zakonski nedostupnih zemalja, upotrebu kompjutera - automatizaciju i nasumično ponavljanje gotovo bez materijalnih troškova i na kraju očekivanu ljudsku slabost - radoznalost. Znate li onu: Kolumbo, Kolumbo, da te radoznala....

 

Evo jednog primjera 

Propušten poziv

Da li ste ovih dana na vašem mobilnom pronašli propušten poziv sa brojem iz inostranstva? Ako jeste prvo razmislite da li u toj zemlji imate nekog ko bi mogao da Vas zove. Potom da li postoji razlog zbog koga bi Vi njega zvali. I onda sačekajte da telefon odzvoni bar tri puta.

A ako se javite bez razmišljnja vjerovatno ste prvareni.

Kako se radi: prevaranti zakupe komercijalne brojeve telefona u raznim zemljama koji nisu skupi. Iznajme najeftiniji poslovni prostor koji je opremljen samo telefonom i polovnim kompjuterom. Zatim se kompjuter programira da poziva na stotine hiljada telefonskih brojeva, bez da uspostavi vezu sa bilo kojim. Poziv se prekida odmah po konekciji. Prevaranti samo čekaju da pozovete i da vam naplate između 2 i 10 KM  za jedan telefonski poziv.

Čini se malo, ali matematika kaže drukčije.