Pogledaj druge Internet zamke i prevare

Dialer-pozivari

Dialeri su programi koji preusmjeravaju Internet vezu sa lokalnog provajdera na udaljenog obično stranog, praveći korisniku velike troškove i ostvarujući solidan profit. Standardno se uspostavlja veza sa nekom egzotičnom zemljom npr. Moldavijom, Gvinejom Bisao, a u slučaju da se radi o zemljama sa uređenom legislativom nudi vam se opcija da pristanete na izmjenu konekcije. Međutim ta ponuda nije uvijek jasna, pogotovo ukoliko ne vladate jezikom na kojem j napisana.

Ako pristanete (voljno ili nevoljno) prekida se veza sa ISP čije usluge koristimo i konektuje se na neku, najčešće udaljenu destinaciju, što uzrokuje visok telefonski račun.
Pored sigurnosnih propusta i nepažnje korisnika, autori dialera koriste se i drugim trikovima – prilikom posjeta mnogim erotskim stranicama korisniku se obećavaju  besplatni sadržaji. Osim na erotskim stranicama, dialere možete pronaći na različitim web stranicama koji nude savjete za vaše računare, programe za zaštitu i slično

Internet lopovi koriste se različite programske i psihološke trikovw tako na dajler poneka ‘pusti’ da se konektujemo na lokalnog ISP, a onda -ponovo prekida vezu i konektuje nas na svoj broj koji se posebno tarifira. Dajler program je često napravljen tako da se povremeno koristi lokalna, a povremeno udaljena konekcija.

Ukoliko se na Internet ne spajate modemskom ili ISDN vezom, nego koristite DSL vezu, niste izloženi opasnostima od dialera.

Odbrana od dialera je lakša od odbrane od spywarea. Pored uobičajenog  antivirus softvere za dodatnu zaštitu možete koristiti nekih od posebnih alata poput Dialer-Controla.

Jednostavna provjera: Podesiti modem speaker na “enable” ili na “high” zvuk, da bi čuli modem. Čim čujete da modem bira više brojeva, potrebno je da odmah prekinete biranje. Ukoliko već postoji podesen dial-up pristup za te udaljene provajdere, provjerite koji broj se bira i izbrišite te pristupe.
Malo složenija provjera: Povremeno provjerite konekcije koje postoje u vašem “Network and Dial-up Connections” meniju.

A za one koji ne mogu da odole (znatiželji) pa se ipak odluče na posjet rizičnih sajtova podesite vaše “ActiveX controls“ na :
- pođite na Tools (Internet Explorer) i izaberete Internet Options
- zatim otvorite Security
- kliknite na Custom Level - otvoriće vam se prozor u kome možete podešavati vrijednosti “ActiveX controls”
- podesite opcije Download signed ActiveX controls na “disable”
- podesite opcije Download unsigned ActiveX controls na “disable”
- podesite opciju Initialize and script ActiveX controls not marked as safe na “disable”
- podesite opciju File download na “disable”
Ovo treba koristiti samo dok surfujete rizičnim sajtovima, iz predostrožnosti. Poslije surfovanja vratite opcije na “enable”, da ne bi ograničavale obilazak ostalih sajtova.

Priča se da postoje interni dogovori između vlasnika sajtova i nekih provajdera telekomunikacionih usluga prevenstveno u manje poznatim zemljama) o podjeli dobiti od prevare.