Pogledaj i ostale sitne prevare

Na start portala prevare

Zlatni zalog

Nepoznat čovjek u društvu sa

ad1. invalidom

ad2. uplakanom ženom

ad3. pijancom

Vam prilazi i tužno Vas moli za pozajmicu

ad1. da plati bolničke troškove

ad2. smještaj kćerci koju tuče muž

ad3. za prenoćište, ili autobusku kartu za sebe i druga

U zalog Vam nudi

ad1. narukvicu od 24 karata

ad2. zlatnik Franje Josifa

ad3. prsten pečatnjak svog oca, predratnog gazde

 

Od vas traži samo ličnu kartu da može provjeriti adresu, gdje će vječno zahvalan da Vam vrati duple novce u roku tri dana.

Vi  izgledate kao gospodin (gospođa), pa sam samo zato prišao, inače ja ne znam nikog u ovom gradu.

Ako pristanete, kod prvog zlatara saznaćete da ste dobili jefitnu bižuteriju.

Osnov prevare pohlepa i eventuatualno sažaljenje, što treba da izazove sapatnik nepoznatog.

Zanimljivo, ovakve prevare se dešavaju gotovo po pravilu danju, kad bi u bilo kojoj zlatari, neznanac, mogao dobiti bar tri puta više novca, nego što traži, ukoliko bi ponuđeni zalog bio pravi.

Najgora varijanta je da je zalog pravi, onda je sigurno ukraden i Vi ste postali saučesnik. Pošto su u ovom slučaju lopovi definitivno glupi, ili bar evidentno nespretni, pošto nepoznatom nude kradenu robu; biće sigurno uhvaćeni, pa sa njima vjerovatno i Vi. U tom slučaju postoji ralna mogućnost, da sem novčane štete budete i osramoćeni.

Varijacije i kombinacije ovog slučaja su mnogobrojne i prepustićemo ih Vama, Vi definitivno izgledate kao gospodin (gospođa).