Prevara je složeno krivično djelo i potrebno je da bude ispunjeno više uslova: umišljaj, namjera, dovođenje u zabludu.

Ne postoji univerzalna zakonska regulativa, pa ovdje date propise i definicije shvatite kao primjere i ilustraciju.
O krivičnom delu prevare govorimo kada je neki pojedinac oštećen za 8.000 dinara. Sve ispod te sume prema zakonu je sitno djelo prevare...

Kazne

Kod krivičnog djela prevare nema primjene nasilja, pa je kaznena politika blaga. Zaprećena kazna za krivično djelo prevare je do 10 godina zatvora. Za sitno djelo prevare zaprećena je kazna do tri godine zatvora. Za falsifikovanje prijeti kazna od tri mjeseca do tri godine, a za falsifikovanje novca najveća zaprećena kazna je do 20 godina zatvora, ali u slučaju da je to izazvalo teške poremećaje u ekonomiji zemlje.

Prevara je složeno krivično djelo i potrebno je da bude ispunjeno više uslova: umišljaj, namjera, dovođenje u zabludu, protivpravna imovinska korist i drugo. Prevareni često ne prijavljuju slučaj jer sumnjaju da će krivci biti otkriveni.

Imate li kalkulator i kursnu listu začas ćete znati jeste li sitni ili pravi prevarant, koji mažnjava više od 50 Eura...
U praksi će se pojaviti kao sporno da li se više krivičnih djela sitne krađe, utaje i prevare i mogu sabirati, pa iz više radnji izvesti postojanje težeg oblika ovih krivičnih dela, npr. krivičnih djela krađe...

Kada je premašen limit za krivično djelo sitne krađe, utaje i prevare goni se kada je u pitanju imovina građana po privatnoj tužbi. Da bi građanin mogao da ostvari svoja prava za ovo krivično djelo neophodno je da mu je poznat učinilac krivičnog djela, što on po pravilu ne može znati bez pomoći policije, koja ne prima prijave za krivična djela koja se goni po privatnoj tužbi, već ih u eventualno samo registruju u svojim evidencijama.