naši ljudi od akcija

od šibicara do bogova prevare

 

Javni tender je metod privatizacije, odnosno prodaje do 70% društvenog ili državnog kapitala preduzeća javnim prikupljanjem ponuda u skladu sa utvrđenim uslovima prodaje.
Metodom javnog tendera privatizuju se uglavnom veća preduzeca za koja je moguće pronaći strateškog partnera.

Bez obzira na model i sistem privatizacije priliku za prevare kod privatizacije imali su (i imaju) oni koji su na vlasti ili koji su bliski vlasti.

Parafraziraćemo na čuvenu Staljinovu devizu: Na izborima pobjeđuje onaj ko ih organizuje.

Kod privatizacije profitira onaj ko je organizuje.

Prosječan - mali, čovjek nema problema sa tenderskom privatizacijom

Ne postoji način da se odbrani od eventualne štete nastale prevarom kod ove vrste privatizacije. Ostaje da se nada da će državni službenici raditi u njegovom najboljem interesu. 

U protivnom loša prodaja će se odraziti na budžet koga će da zakrpi, a ko drugi nego mali čovjek.

Uslove prodaje putem tenderske prodaje su definisani Zakonom i uredbama koje donosi  Vlada, odnosno onaj državni organ koji je vlasnik imovine koja se prodaje.

 

Zabrinuti

Osnov uspješne kupnje kod tenderske kupnje je pravilna procjena vrijednosti preduzeća koje se prodaje.

Kupac treba da procjeni vrijednost i perspektivu preduzeća koje kupuje i na osnovu toga da odredi koliko nudi.

Postoje dvije opcije prodaje kad je najniža cijena javna i kad je zaštićena.

Shodno tome postoje dvije metode prevara kod tenderske prodaje:

1. Ponavljenje i poništavanje tendera dok se ne postigne cijena ispod svake cijene

2. Ponuda koja je za 1 KM veća od najniže.

Kako se postiže jedan od ova dva cilja znaju naši ljudi od akcija.

 

Ostale podsjećamo na davni Elvisov hit: Love me tender, love me sweet, all my dreams fulfilled...

 

Jezičkim ekspertima ostavljamo da se pozabave da li je tender delikatan, ili javna licitacija, ili slatka prevara.

Eksperti za prevare reći će: Zavisi od ponude.